Tư vấn, giới thiệu về các sản phẩm của công ty và chăm sóc khách hàng qua điện thoại
Mô tả công việc: Quản lý điều hành, toàn bộ hoạt động của Phòng. - Đào tạo, quản lý, điều hành, giám sát công việc, chịu trách nhiệm về hoạt động của tất cả nhân viên trong Phòng. Xây dựng, kiện toàn cơ cấu bộ máy nhân sự của Phòng. - Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch kinh doanh đã đề ra. - Triển khai, giám sát các kế hoạch, chương trình marketing, bán hàng. - Đề xuất các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng. - Thiết lập hệ thống khách hàng chiến lược, khách hàng tiềm năng. - Chịu trách nhiệm trước Công ty về hoạt động và hiệu quả của Phòng. - Nghiên cứu, tìm kiếm, tìm hiểu thông tin hàng hóa Bất động sản, dự án mới
Mô tả: -Tư vấn các khách hàng có nhu cầu về bất động sản dự án, do công ty cung cấp -Quảng bá và kinh doanh các sản phẩm Bất Động Sản do công ty phân phối -Chủ động tìm kiếm mở rộng thị trường và khách hàng tiềm năng
Đang xem trang 1 (trong 1 trang)